• κεφάλι

Μηχανή πλήρωσης καψουλών

  • NJP-800 Αυτόματη μηχανή πλήρωσης καψουλών

    NJP-800 Αυτόματη μηχανή πλήρωσης καψουλών

    Με συσκευές αυτόματης φόρτωσης σκόνης και κάψουλας.Με μηχανή γυαλίσματος κάψουλας και λειτουργία κάψουλας αυτόματης φόρτωσης Εφαρμογή καλουπιού Αυτή η μηχανή χρησιμοποιείται για την πλήρωση της σκόνης ή του σφαιριδίου στην κάψουλα.Μέρος Κάψουλας Αρχής Εργασίας: Φορτώνοντας την άδεια κάψουλα στη χοάνη κάψουλας, η άδεια κάψουλα μπαίνει στη συνέχεια στην πλάκα σποράς κάψουλας, κάνει αυτόματη στροφή U, διαιρέστε το πάνω μέρος και το σώμα της κάψουλας όταν περνά από το κενό, αυτόματο f...
  • NJP-1200 Αυτόματο μηχάνημα πλήρωσης καψουλών

    NJP-1200 Αυτόματο μηχάνημα πλήρωσης καψουλών

    Μηχανή με συσκευή αυτόματης σκόνης και κάψουλας Μηχανή με συσκευή αυτόματης φόρτωσης σκόνης Εφαρμογή Αυτό το μηχάνημα χρησιμοποιείται για την πλήρωση σκόνης ή σφαιριδίων σε κάψουλες.Μέρος Κάψουλας Αρχής Εργασίας: Φορτώνοντας την άδεια κάψουλα στη χοάνη κάψουλας, η άδεια κάψουλα μπαίνει στη συνέχεια στην πλάκα σποράς κάψουλας, κάντε αυτόματη αναστροφή, διαιρέστε το πάνω μέρος και το σώμα της κάψουλας.Κατά τη διέλευση από το κενό, αυτόματη πλήρωση ενώ μπαίνει στο δίσκο δοσολογίας, έχει αυτόματο ...